Informationskort för personal

Nedan kan du se texten till ett "informationskort"
som du kan dela ut vid "knepiga" situationer,
när det inte finns tid att förklara din brukares beteende.
Här kan du hämta hem en word-fil med informationskortet (8 st på en sida).
Dessa kan du förändra och anpassa till just er verksamhet.

-----------------------------------------------------------------

Hej!  
Du har just bevittnat något  
som du kanske vill ha förklarat.  
Då kan du kontakta  
Områdeschef …………………............... 
………….……... kommun  
…………..……..  
…………………..  
123 45  Kommun  
Telefon 0123-456 78   

Mitt namn är .................................   

-----------------------------------------------------------------