Presentation

Metodutvecklare Conny Akterhall har under ca 40 år utbildat i 
Förhållningssätt, Konflikthantering och Bemötande vid våld och hot.

Totalt under alla år har Conny undervisat ca 40.000 personer från många olika arbetsplatser och olika yrken, t.ex. äldreomsorg, barnomsorg, handikappomsorg, särskola, störningsjour, skola, psykiatri, länsstyrelser, gruppbostäder, företagshälsovård, fritidsgårdar, bibliotek, behandlingshem och arbetsförmedlingen.

Det har varit undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykologer, jurister, socialsekreterare, förvaltningschefer, enhetschefer, teamledare, politiker, rektorer, lärare och personliga assistenter.
Dessutom deltagare med olika befattningar från näringslivet.

"Där människor möter människor kan det uppstå konflikter!"

Arbetsteknik C Akterhall AB har säte i Askim/Göteborg, men har uppdrag i hela Sverige.

Uppdragens längd varierar från några timmar till 2-3 dagar, och benämns gärna
Lösningar och Möjligheter  -för en god arbetsmiljö-

Uppdraget kan vara en dialog/metodhandledning med 5-6 personal, 
eller en föreläsning för över hundra deltagare, ibland med efterföljande work-shop i mindre grupper.

Kontakta mig gärna för mer information!


Conny Akterhall
Arbetsteknik C Akterhall AB
Solarvsplan 26
436 43 Askim

Mobil    0703-28 09 16
Epost    conny@akterhall.se  

Referenser

Önskar du komma i kontakt med någon/några referenser, så kan du kontakta mig för namn och E-postadresser!