Videos

Sprida kunskap

Nu har jag har skrivit en bok. Titeln är ”Balanserat Bemötande, Teori och Praktik”. Jag söker nu rätt förläggare.
I den praktiska delen i boken visar jag ca 70 illustrerade humana skyddstekniker. Lämpliga för dig som arbetar inom t.ex. omsorg, sjukvård eller socialtjänst.
Vissa av dessa tekniker lägger jag nu upp som korta instruktions-videos. Länkarna finner du här nedan, och jag lägger upp fler videos vartefter.

Öva Human Skyddsteknik

När du över en human skyddsteknik ska det vara överenskommet! Eftersom inlärning ”bara” sker vid positiv reflektion får du, som ska lära dig en teknik, inte känna dig obekväm/ stressad/överraskad.
Det innebär att vid t.ex. skydd undan slag, så ska den som slår utföra slaget i en sakta-långsam-rörelse mot dig. Då har du som ska utföra tekniken gott om tid på dig och kan känna att du har full kontroll över hela situationen hela tiden.

Skulle omvänt den andre utföra övningsslaget det minsta för fort så du (mer eller mindre) överraskas och känner dig (mer eller mindre) obekväm; Då lär du dig inte något utan får en negativ bekräftelse på att det är otäckt när någon slår. Bättre är därför att utföra övningsslag i sakta-långsam-rörelse. Du kan därigenom ”lyckas” varje gång och lära in.

När det gäller att öva teknik för att komma ur grepp, så ska den andre hålla i dig på överenskommet sätt. När du sedan utför din teknik, så ska den andre låta det ske. Han ska alltså inte öka sin styrka och försöka hålla emot, så att du får besvär, eftersom du i så fall inte lär dig något. Du lär dig bara när du lyckas. Han ska inte heller avsiktligt minska sin greppstyrka och ”släppa själv”. Han ska låta det ske. Då kan du känna hur tekniken fungerar och du kan uppleva inlärning.

Vartefter din teknikkunskap ökar kan den andre slå snabbare/gripa hårdare. Var dock hela tiden noga med att du inte ska känna dig obekväm, eftersom du då inte lär dig något. Skulle det ändå hända; Återgå då direkt till långsammare slag/försiktigare grepp, så du återigen får känna att du lyckas.
Din övningspartner ska veta/förstå att han har ett stort ansvar för din inlärning! Och vice versa när ni byter roller.

Dessutom, i alla tekniker

Andas ut genom ett (endast ett) enkelt Hysch/Ssss eller tala lugnande till dig själv. Ett Hysch/Ssss har en lugnande effekt på fysiskt aggressiva, men upprepar du ljudet skapar det ny aggressivitet.
Fysiskt aggressiva blir många gånger mer aggressiva av tillsägelser. Tala därför lugnande till dig själv.
Att prata eller ett Hysch/Ssss hjälper också dig till en lägre stressnivå i den akuta situationen genom att puls och blodtryck går ner lite vid din utandning. Du rör dig också mer harmoniskt.

I mina videos är du den mörkare figuren och den som "attackerar" är den ljusare.

Videos

Frigöring från fingergrepp, Teknik 1: Till video

Frigöring från omfamningsgrepp över armarna framifrån, Teknik 1: Till video

Frigöring från handledsgrepp, Teknik 1: Till video