Corona-status: Frisk, men tillhör riskgrupp, så inga                                               föreläsningar/kurser tills vidare.


Erfarenhet och Trygghet


Metodutvecklare Conny Akterhall är med över 40 års erfarenhet en rutinerad utbildare i "bemötande vid hot och våld". Det finns trygghet i en erfaren utbildare.


Respekt och etik

Mina kurser i bemötande vid hot och våld syftar till att Du/Din personal ska kunna bemöta människor på ett respektfullt sätt också vid situationer med verbal och/eller fysisk aggressivitet (grepp eller annat destruktivt beteende), utan att ge avkall på säkerhet, effektivitet eller god etik.

Genomförande 

En kurs inleds med en halvdag föreläsning under rubrikerna Beteendemönster - Integritet - Tanken och Talet - Kroppsspråk - Vid fysisk aggressivitet.

Kursen avslutas med en halvdag work-shop, där bl.a. följande rubriker kan ingå: Nödvärnslagarna - Arbetsmiljölagen och Författningssamlingar -
Att själv ta positivt i andra - Human skyddsteknik - Handlingsplaner - Ingripandeteknik - Bry sig om - Miljöns inverkan - Stöd/lyft/förflyttningsteknik.


       
       

Gruppstorlekar

Antalet deltagare på den inledande föreläsningen kan vara över 100 personer.
De avslutande work-shop-grupperna har omkring 20 deltagare, hopsatta efter sina behov. Antalet avslutande halvdagar med work-shop varierar därför beroende på det totala antalet deltagare.

Redovisningar

Vid slutet av en kurs får deltagarna göra en särskild redovisning, "personliga handlingsplaner". Dessa sammanställs och kan användas av arbetsledningen för kvalitetssäkring.


Kontakt

Önskar Du mer upplysningar,
kontakta Conny Akterhall

E-post conny@akterhall.se
Mobil 0703-28 09 16

 

Vårt mål:  Lösningar och Möjligheter för en god arbetsmiljö