Erfarenhet och Trygghet


Metodutvecklare Conny Akterhall är med över 40 års erfarenhet en rutinerad utbildare i "bemötande vid hot och våld". Det finns trygghet i en erfaren utbildare.


Respekt och etik

Mina kurser i bemötande vid hot och våld syftar till att Du/Din personal ska kunna bemöta människor på ett respektfullt sätt också vid situationer med verbal och/eller fysisk aggressivitet (grepp eller annat destruktivt beteende), utan att ge avkall på säkerhet, effektivitet eller god etik.

Genomförande

En kurs kan inledas med en halvdag föreläsning under rubrikerna Beteendemönster - Integritet - Tanken och Talet - Kroppsspråk - Vid fysisk aggressivitet.

Kursen kan avslutas med en halvdag work-shop, där bl.a. följande rubriker kan ingå: Nödvärnslagarna - Arbetsmiljölagen och Författningssamlingar -
Att själv ta positivt i andra - Human skyddsteknik - Handlingsplaner - Ingripandeteknik - Bry sig om - Miljöns inverkan - Stöd/lyft/förflyttningsteknik.

Kontakt

Conny Akterhall
E-post conny@akterhall.se
Mobil 0703-28 09 16

 

Vårt mål:  Lösningar och Möjligheter för en god arbetsmiljö