Trygghet och referenser

Metodutvecklare Conny Akterhall är en av Sveriges mest rutinerade utbildare i "konflikthantering, våld och hot". 
Efter ca 40 års erfarenhet med utbildningar till en mängd olika personalgrupper och ca 40.000 personer finns alltid goda och aktuella referenser att ge. 
Det finns trygghet i en erfaren utbildare.

Behovsinriktade, flexibla kurser

Du kan välja kursinnehåll för rätt inriktning och omfattning efter Dina/Din personals önskemål och behov. Så skräddarsytt som möjligt.
Små eller stora grupper, metodhandledning, kurser eller föreläsningar
...och anpassat material ingår.


Rubriker som kan ingå i en kurs

Beteendemönster - Kroppsspråk - Revir -
Integritet - Tanken och Talet - Bry sig om... -Skyddsteknik/Självförsvar - Nödvärn -
Miljön - Handlingsplaner - m.fl....
Läs mer...

Respekt och etik

Mina kurser i konflikthantering, bemötande vid hot och våld, är speciellt anpassade för att Du/Din personal ska kunna bemöta människor på ett respektfullt sätt också vid situationer med verbal och/eller fysisk aggressivitet (grepp eller annat destruktivt beteende), utan att ge avkall på säkerhet, effektivitet eller god etik. Detta kan uppnås genom personlig utveckling/ personalutveckling och ytterligare ökad trygghet inom personalgruppen.

Bemötande och Förhållningssätt

Kurserna ger Er strategier till flera lösningar och möjligheter att
- växa inifrån som person
- förebygga destruktiva situationer
- effektivt och etiskt hantera aggressivitet, hot och våld    
   (med tekniker utan skadeverkan/obehag ! )
- lindra effekten efter incidenter
- skapa konstruktiv handlingskraft.

Redovisningar

Vid slutet av en kurs får deltagarna vanligtvis (individuellt eller i mindre grupper) göra en särskild redovisning, som sedan sammanställs. Redovisningen kan användas av arbetsledningen för kvalitetssäkring.

Vårt mål:  Lösningar och Möjligheter för en god arbetsmiljö