En bok på gång
och utkommer i december;
HUMAN SKYDDSTEKNIK
Balanserat Bemötande

Metodutvecklare Conny Akterhall


Jag har under 40 år utbildat i
"bemötande vid hot och våld",
men har nu lagt ner mitt företag
"Arbetsteknik C Akterhall AB".
Jag fortsätter dock att utbilda
både små och stora grupper
 och tar uppdrag i hela Sverige.

Innehåll/Rubriker som kan ingå i en utbildning; Läs mer...
.................................................................

Kontakt: Conny Akterhall
E-post  conny@akterhall.se
Mobil   0703-28 09 16