Behovsanpassad utbildning

Fördjupningsgrad och kurslängd beror på era önskemål

Dessa rubriker kan ingå i en kurs

Beteendemönster

En praktisk teori för stress- och konfliktdämpning enligt en modell som visar hur bemötande kan påverka andra.
En beskrivning över hur människor reagerar och agerar i primära eller sekundära processer beroende på sinnestillstånd.
Att vara med eller mot.

Kroppsspråk, revir

Kroppsspråket med våra pratstilar, olika informationssätt, gester, kroppshållningar och placeringen i rummet.
Integritet och revir.
Ett medvetet, tydligare kroppsspråk kan öka kvalitén i mötet. Samtidigt minskar risken för aggressivitet/stegrad konflikt/stegrat våld.

Tanken och Talet

Talet och dess finurligheter.
Hur bör man tala med en arg person, ohövlig person, gestikulerande person - och bör man överhuvudtaget tala med en våldsam person?
Hur man kan bistå varandra vid konflikter.
Hur man kan få kontroll över sin rädsla.

Miljön

Miljöns inverkan, destruktiv eller konstruktiv.
Rummet och möbleringen.
Färger. Ljud. Luft. Material.
Öppenhet-flexibilitet-säkerhet. Och där ska man må bra.

Bry sig om …

Individen, arbetsgruppen och organisationen, hur man kan agera efter våld och hot.
Anmälan om Tillbud eller Arbetsskada.
Att få kännedom om den egna personalgruppens möjligheter till individuellt stöd efter traumatiska händelser.

Skyddsteknik / Självförsvar

Hur man med realistiska fysiska tekniker effektivt och med bibehållen god etik kan skydda sig undan våld, komma ur grepp, hjälpa andra utsatta. (Att inte bemöta våld med egna aggressiva handlingar.
Min kunskap baseras bl.a. på många års utövande av jiujitsu, där jag har svart bälte, 5 Dan).
Skyddstekniken i mina kurser är behovsinriktad.
Lösningar och möjligheter tränas praktiskt tillsammans. Information om nödvärnslagarna och vad de innebär i praktiken.

Metodhandledning

Kontinuerlig metodhandledning och utbildning för ett etiskt/professionellt förhållningssätt.
Praktik och teori, 2-4 timmar per gång.
För hela personalgruppen eller för dess utsedda etikombud.

Dessutom efterfrågas ibland

Handlingsplaner

Handlingsplaner för ett adekvat bemötande av våld/hot/osunda konflikter i arbetsmiljön. Riskförebyggande och uppföljande åtgärder enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2.
Föreläsning och diskussion med deltagande personal om handlingsplaner för arbetsplatsen.

Riskbedömning

Lokalgenomgång och diskussion. Tankar och idéer kring förändringar/förbättringar. Stöd vid genomgång av ritningar inför ombyggnationer.

Etikombud/instruktörsutbildning

Teori, praktik, diskussioner, lagar och förordningar, fördjupningar. Kurs 10 dagar.

Utbildning för säljare

Kroppsspråk, metoder och förhållningssätt för konstruktiv kommunikation.

Utbildning för chefer och ledare

Tankar och idéer för att möjliggöra utveckling. 

Mot samma mål; lyhördhet och kommunikation

En halvdags kurs med anledning av författningssamlingen AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreläsning / Kurs / Diskussion

Personlig Utveckling; Ett trevligt resultat ur viss förståelse av hjärnans funktioner. Att bli en tryggare och reflekterande människa.

Stresshantering; En nyfikenhet på att tydligare kunna känna igen sin kropps signaler och därmed få bättre kontroll i sig själv genom t.ex. andningen.

Yrkesmässig Utveckling; Lägre stress ger större öppenhet för idéer och ökad närvarokänsla, vilket i sin tur kan leda fram till yrkesmässig utveckling.

Personalutveckling; Är du i en arbetsledande position kan en föreläsning i "Personlig Utveckling" också leda fram till att arbetsgruppen ännu bättre drar åt samma håll.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Önskar Du mer upplysningar,
kontakta Conny Akterhall
Jag bistår gärna med förslag på kursuppläggning
E-post  conny@akterhall.se
Mobil   0703-28 09 16