Innehåll/Rubriker
som kan ingå i en utbildning

Beteendemönster
En praktisk teori
över hur människor reagerar och agerar
vid oro, frustration och aggressivitet.

Integritet
Kommunikation och förhållningssätt.
Konsekvenser kring känslan
av en okränkbar personlighetssfär.

Tanken och Talet
... och dess finurligheter.
Att skapa eget lugn
och hantera aggressivt språk.
Projektioner. 

Kroppsspråk
Matchning, kroppshållningar, prat-stilar
och placeringen i rummet.
Att bistå vid verbal aggressivitet.

Vid fysisk aggressivitet
Ett lugnande kroppsspråk.

Bry sig om
Handlingsplan efter hot/våld.

Human skyddsteknik
Med bibehållen god etik övas
behovsinriktade fysiska realistiska tekniker
för skydd undan våld, komma ur grepp,
hjälpa andra utsatta.

Att själv ta positivt i andra
Ett lugnande handlag.

Nödvärnslagarna
Var går gränsen för vad jag får göra?

Miljöns inverkan
Rummet och möbleringen.
Färger. Ljud. Luft. Material.
Lokalgenomgång och diskussion.
Tankar och idéer kring
förändringar/förbättringar.

Stöd/lyft/förflyttningsteknik
Grundläggande ergonomi.

Arbetsmiljölagen och Författningssamlingar
Presentation, förklaringar och diskussion.
....................................................................

Tillbaka

.................................................................

Kontakt: Conny Akterhall
E-post  conny@akterhall.se
Mobil   0703-28 09 16